• ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
    ОТ "ЖУ-БГ" ООД
  • ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
    ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
    ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО
Zhu Logo

Новини

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на някои пластмасови изделия върху околната среда

Във връзка с приета наредба 2019/904 на ЕС, считано от 4.07.2021г. се забранява производството и употребата на следните пластмасови изделия за еднократна употреба:
- Прибори за хранене;
- Чинийки;
- Изделия от EPS/кутии за храна, термо чаши/
- Коктейлни сламки;
- Дръжки за балони и знаменца;
- Клечки за уши;
Заместители на тези продукти бихте могли да откриете на нашия сайт - БИОРАЗГРАДИМИ