• ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
    ОТ "ЖУ-БГ" ООД
  • ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
    ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
    ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО
Zhu Logo

Условия на ползване

Условия за ползване

Условия за ползване на Уеб сайта

Определения

„Уеб сайт” означава уеб сайтът www.zhu-bg.com, включително базата данни с информация за търговци и онлайн реклама, дизайнът, текстът, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения и всички домейни, свързани със сайта.

„Търсене” означава функцията, даваща възможност на потребителите на Уеб сайта да намират стоки и услуги на включените чрез него доставчици.
Уеб сайтът www.zhu-bg.com и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от “
ЖУ-БГ”ООД.

ЖУ” e запазена марка на „ЖУ-БГ”ООД
 
Съгласие с условията за ползване на Уеб сайта

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.
„ЖУ-БГ”ООД си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

Авторски права

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, са собственост на
„ЖУ-БГ”ООД и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на „ЖУ-БГ”ООД и/или на неговите партньори е забранено. „ЖУ-БГ”ООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

Ограничение на отговорността

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно
„ЖУ-БГ”ООД и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

„ЖУ-БГ”ООД не може да гарантира, че:

    * Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
    * Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти
    * Данните за търговците ще бъдат винаги верни и без грешки

Персоналът на
„ЖУ-БГ”ООД (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др. под.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове.

Забранено използване

Уеб сайтът не може да бъде използван за:

    * Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
    * Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на
„ЖУ-БГ”ООД, по каквато и да било друга причина
    * Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни.
    * Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства.

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства, по начин, който би могъл:

    * Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
    * Да увреди неговата функционалност
    * Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от НЕД
    * Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
    * Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

Други

„ЖУ-БГ”ООД  може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.

„ЖУ-БГ”ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ЖУ-БГ”ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. „ЖУ-БГ”ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез „ЖУ-БГ”ООД.

Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.